Đầu phun xoay áp lực 310Bar (Rotary Nozzle)
Không có nhận xét nào
Đầu phun xoay áp lực 310Bar (Rotary Nozzle): Đầu phun xoayáp lực lớn nhất 310bar dùng cho máy phun nước áp lực cao áp lực cao. Tăng khả năng làm sạch 3-5 lần.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét